Suomen Riistakeskus: Tule mukaan järjestämään metsästysseurojen perhepäivää

Posted on Posted in Yleinen

Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen riistakeskus haastoivat metsästysseurat järjestämään alueensa perheille teemapäivän vuonna 2012 ja 2014. Haaste on voimassa taas tänä vuonna, kun perhepäivä järjestetään 13.8.2016. Vuonna 2012 haasteeseen vastasi 225 seuraa ja 2014 vastaavasti 140 seuraa.

Nyt on taas aika tehdä vuosikokouksissa päätös perhepäivän järjestämisestä. Perhepäivä on tänä vuonna 13.8.2016. Kannustamme sekä jo viime vuosina mukana olleita että täysin uusia riistanhoitoyhdistyksiä ja Metsästäjäliiton piirejä lähtemään mukaan perhepäivän järjestämiseen.

Positiivista julkisuutta metsästykselle

Metsästäjät tekevät paljon vapaaehtoistyötä, joka ei useinkaan tule esille suurelle yleisölle. Perhepäivä on hieno tilaisuus saada positiivista julkisuutta metsästykselle, kun seurat ympäri Suomea järjestävät samana päivänä ohjelmaa perheille. Kehotamme kaikkia lähtemään mukaan, vaikka alueella olisi järjestettykin paljon tapahtumia. Suuremman joukon tempauksilla on aina enemmän huomioarvoa.

Perhepäivän järjestäminen on helppoa

Perhepäivän järjestäminen ei ole suuri ponnistus. Hyvä vaihtoehto on kutsua paikallisia asukkaita seuran majalle tai muuhun sopivaan paikkaan 13.8.2016. Mitään ohjelmavelvollisuuksia ei ole. Päivän aikana voi esimerkiksi paistaa nuotiolla makkaraa, esitellä pieniä riistanhoitotöitä tai metsästyskoiria, kokeilla ammuntaa ilma-aseilla tai päästä tutustumaan luontopolulle. Pääasia on, että vieraat viihtyvät ja pääsevät tutustumaan seuraanne ja metsästykseen.

Ajankohta valittiin niin, että mahdollisimman moni voisi osallistua perhepäivään. Elokuussa koulut ovat jo alkaneet, ja perheet ovat palanneet kesälomamatkoiltaan. Metsästyskausi ei kuitenkaan ole vielä kiivaimmillaan, ja säät ovat toivottavasti vielä otolliset ulkoilupäivälle. Arvomme hyödyllisiä palkintoja tempaukseen osallistuneiden seurojen kesken edellisvuosien tapaan. Palkinnoista tiedotetaan myöhemmin.

Ilmoittaudu mukaan

Perhepäivään voi ilmoittautua 1.3.2016 lähtien osoitteessa www.metsastajaliitto.fi/perhepaiva_ilmoittautuminen.

Palkinnot arvotaan niiden metsästysseurojen kesken, jotka ovat täyttäneet palautelomakkeen perhepäivän jälkeen. Täytä verkkolomake 24.8. mennessä, niin osallistutte palkintojen arvontaan. Lomake on täytettävissä osoitteessa www.metsastajaliitto.fi/perhepaiva_palaute 15.8.2016 alkaen. Haastepäivästä ja arvonnan tuloksista kerromme Suomen Metsästäjäliiton Jahti-lehdessä ja Suomen riistakeskuksen Metsästäjä-lehdessä.

Toimikaamme yhdessä niin, että metsästys lisää hyvinvointia. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

Suomen Metsästäjäliitto, järjestötiedottaja Kai Tikkunen

kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi, 010 841 0056

Suomen riistakeskus, Uuden metsästäjän palvelut, riistapäällikkö Erkki Kiukas

erkki.kiukas@riista.fi, 029 431 2221

Perhepäivän pääsivu

Suomen Riistakeskus: Vesilintukosteikot kunnostuksen tarpeessa

Posted on Posted in Yleinen

Tiedote. Julkaistu: 05.01.2016 klo 13:33
Riistakeskus

Suomen riistakeskuksen järjestämän kyselyn perusteella suuri osa tärkeistä lintuvesistä ja kosteikoista tarvitsee kunnostusta. Niukka enemmistö vastaajista suhtautui myönteisesti ajatukseen häirintävapaiden kosteikkojen verkoston perustamisesta Suomeen.

Monien riistasorsien ja nokikanan pesimäkannat ovat vähentyneet ja niiden poikastuotto on heikentynyt merkittävästi viimeisten 15–25 vuoden aikana. Heikentynyt poikastuotto viittaa vahvasti siihen, että tärkeimmät syyt taantumiseen liittyvät näiden lajien pesimis- ja poikueympäristöihin, toisin sanoen kosteikoihin.

Suomen riistakeskus järjesti marras-joulukuussa 2015 avoimen kyselyn, jonka tarkoituksena oli koota tietoa ja näkemyksiä lintuvesien ja vesilintukosteikkojen tilasta, hoidosta ja metsästysjärjestelyistä eri puolilla maata. Vastauksia pyydettiin paikkakunnan tai metsästysseuran alueen tärkeimmän kosteikon osalta. Kysely liittyi riistakeskuksessa valmisteilla olevaan taantuvien riistavesilintujen hoidon toimenpideohjelmaan.

Vastauksia kyselyyn kertyi 148. Kyselyyn vastattiin Suomen kaikista maakunnista ja yhteensä sadasta kunnasta. Runsaat kaksi kolmasosaa vastauksista tuli metsästäjiltä, ja toiseksi eniten niitä saatiin yksityisiltä maanomistajilta.

Monet kosteikot kunnostuksen tarpeessa

Ylivoimaisesti suurin osa paikkakuntien tai metsästysseurojen alueiden tärkeimmistä kosteikoista oli yksityisten maanomistajien tai osakaskuntien omistuksessa tai yhteisaluetta. Ilman viimeaikaista hoitoa oli jopa yli puolet kaikista kyselyyn ilmoitetuista kosteikoista, ja kolme neljäsosaa kohteista oli vastaajien arvion mukaan kunnostuksen tarpeessa tai hyötyisi kunnostuksesta. Suurimmat syyt kosteikkojen hoidon tai kunnostuksen puutteeseen olivat rahoituksen tai aktiivisten toimijoiden puute ja byrokratia, esimerkiksi hankalat lupa-asiat tai suojelusäädökset, jotka voivat estää kunnostuksen ja pienpetojen pyynnin.

Metsästystä oli rajoitettu useimmilla kyselyyn ilmoitetuista kosteikoista eri tavoin. Rajoitukset olivat yleensä ajallisia tai alueellisia tai kosteikko oli kokonaan rauhoitettu metsästykseltä. Useimmilla kyselyyn ilmoitetuilla kosteikoilla pyydettiin pienpetoja, mutta pyynti oli yleensä satunnaista tai vähäistä.

Häirintävapaiden kosteikkojen verkostolle varovaista kannatusta

Kyselyn yhteydessä tiedusteltiin myös vastaajien suhtautumista ajatukseen perustaa Suomeen häirintävapaiden kosteikkojen verkosto Tanskan malliin. Paikalliset metsästysmahdollisuudet turvattaisiin tarvittaessa kunnostamalla tai perustamalla häirintävapaiden alueiden lähistölle yksi tai useampia metsästyskosteikkoja.

Hieman yli puolet kaikista vastaajista suhtautui ajatukseen myönteisesti ja vajaa viidennes kielteisesti. Tärkein sidosryhmä verkoston perustamisen kannalta ovat yksityiset maanomistajat, joista selvä enemmistö kannatti ajatusta. Metsästäjistäkin puolet suhtautui myönteisesti häirintävapaiden alueiden verkoston perustamiseen.

Kyselystä saatiin myös runsaasti vastaajien vapaita kommentteja, jotka koskivat niin kosteikkojen kunnostusta sekä hoitoa kuin metsästyksen säätelyä ja ruokintaa.

Kysely tuotti arvokasta tietoa, josta on suuri apu suunniteltaessa hoitotoimia taantuvien riistavesilintujen hyväksi.

Lisätietoja

Arto Marjakangas, projektipäällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2421, arto.marjakangas@riista.fi

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Liitteet

2016-01-05, Kosteikkokyselyn kaavio.pdf