Luonnonvarakeskus; Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa on 200–235 sutta

Posted on Posted in Yleinen

Luonnonvarakeskuksen (Luken) arvion mukaan Suomessa oli vuoden 2016 helmikuun lopussa 200–235 sutta. Kanta-arviossa on otettu huomioon juuri päättyneen kannanhoidollisen metsästyksen saalis ja tieto muutoin kuolleista susista.

– Kanta-arvio ei ole suoraan verrannollinen vuonna 2015 annettuun arvioon susimäärästä, koska vuonna 2015 arvio annettiin ennen kannanhoidollista metsästystä ja nyt metsästyksen jälkeen. Susikannan koossa tai laumojen määrässä ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen merkittävää muutosta tarkasteluvuosien välillä, toteaa Luken tutkija Samuli Heikkinen.

Susikannassa arvioidaan olevan 37–39 laumaa ja lisäksi 16 paria. Noin 15 prosenttia kannasta on yksinään liikkuvia susia. Laumoista 26–27 ja pareista 14 liikkuu Suomen rajojen sisäpuolella. Itäisen Suomen kannanhoitoalueella arvioidaan olevan 105–120 sutta, läntisellä kannanhoitoalueella 90–105 ja poronhoitoalueella 5–10. Vuonna 2015 tammikuussa ennen kannanhoidollista metsästystä Luke arvioi susikannan kooksi 220–245 sutta.

Tiedossa oleva susien kuolleisuus on noin neljännes kannasta

Viime syksyn ja alkuvuoden (1.8.2015–29.2.2016 päivitetyt tiedot) aikana 75 sutta on metsästetty tai kuollut muutoin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on arvioitu, että susikanta kestää vähentymättä 30 prosentin vuotuisen poistuman.

Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli 43 sutta, joista 25 oli uroksia ja 18 naaraita. Yli 2-vuotiaita aikuisia saaliista oli 24. Näistä alfanaaraita oli kahdeksan, lisäksi vahinkoperusteisella luvalla ja poliisin määräyksellä ammuttiin kolme alfanaarasta. Pannoitustietojen perusteella kannanhoidollisen metsästyksen saaliissa oli yksi alfa-uros. Arvio saaliiksi jääneiden todennäköisten alfa-urosten lukumäärästä on mahdollista vasta, kun hammasnäytteisiin perustuvat ikämääritykset valmistuvat loppusyksystä. Suurimman osan muusta tiedossa olevasta kuolleisuudesta muodostivat vahinkoperusteiset luvat (12 sutta, joista 10 poronhoitoalueella), poliisin määräyksestä ammutut (14) sekä liikenne (4).

– Tammikuussa 2015 annetun kanta-arvion jälkeen, 220–245 sutta, susikanta on lisääntynyt kevään 2015 pennuilla ja toisaalta siitä on poistunut muun muassa talven 2015 aikana kannanhoidollisessa metsästyksessä metsästetyt 17 sutta. Nyt tiedossa oleva susien kuolleisuus, 75 sutta, kohdistuu tähän syksyllä 2015 olleeseen susikantaan. Kuolleisuuden perusteella voidaan siten arvioida, että syksyllä 2015 susia oli vähintään 275–310, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

DNA-näytekeräys tarkentaa susitietoa

Kannanarvioinnin tukemiseksi Luke on yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa aloittanut DNA-näytekeräyksen. Keräys käynnistettiin viime syksynä kahdeksan susireviirin alueella. Näytteistä voidaan tunnistaa susi, koira ja koirasusi. Tähän mennessä on analysoitu 239 ulostenäytettä, joista tunnistettiin 49 eri sutta ja kolme koiraa. Koirasusia ei ollut näytteissä. Keräys jatkuu tänä syksynä myöhemmin sovittavien reviirien alueilla. DNA-analyysit tuottaa Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskus.

Suomen susikannan koko vuodesta 2006 lähtien. Kuvassa oranssilla esitetty alue perustuu Luken vuosittain antamiin susikanta-arvioihin. Kuvassa esitetään vuoden 2015 osalta *kanta ennen kannanhoidollista metsästystä ja vuoden 2016 osalta **kanta kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen.
Suomen susikannan koko vuodesta 2006 lähtien. Kuvassa oranssilla esitetty alue perustuu Luken vuosittain antamiin susikanta-arvioihin. Kuvassa esitetään vuoden 2015 osalta *kanta ennen kannanhoidollista metsästystä ja vuoden 2016 osalta **kanta kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen.
Susi- ja rajalaumat sekä susiparit tammi-helmikuussa 2016. Vihreät symbolit viittaavat tunnettuihin laumoihin, harmaat rajalaumoihin ja keltaiset pareihin. Symbolin keskellä on lauman yksilömääräarvio.
Susi- ja rajalaumat sekä susiparit tammi-helmikuussa 2016. Vihreät symbolit viittaavat tunnettuihin laumoihin, harmaat rajalaumoihin ja keltaiset pareihin. Symbolin keskellä on lauman yksilömääräarvio.
Suden metsästysaikainen ja muu tunnettu kuolleisuus 1.8.2015–29.2.2016. Tunnetut susireviirit on merkitty karttaan vaalean vihreällä ja rajalaumat harmaalla symbolilla.
Suden metsästysaikainen ja muu tunnettu kuolleisuus 1.8.2015–29.2.2016. Tunnetut susireviirit on merkitty karttaan vaalean vihreällä ja rajalaumat harmaalla symbolilla.

Suomen Metsästäjäliitto; UUTISKIRJE 2/2016

Posted on Posted in Yleinen

23.3.2016

SUDEN KANNANHOIDOLLINEN METSÄSTYS ONNISTUI
Suden kannanhoidollinen metsästys onnistui hyvin. Lupia oli myönnetty kaikkiaan 46 kappaletta, joista käytettiin 43 lupaa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen susikanta on metsästyksen jälkeen suunnilleen sama kuin vuosi sitten. Laumojen lukumäärä on lisääntynyt 35 laumasta 37–39 laumaan ja susia on arvion mukaan kaikkiaan 200–235 yksilöä. Metsästyksen alkaessa Suomen susikanta oli vähintään 300 sutta, sillä susia poistettiin myös poliisin määräyksillä ja vahinkoperusteisilla luvilla siten, että kokonaispoistuma oli noin 75 sutta. Tulevan kevään pentumisten jälkeen susikanta nousee jälleen merkittävästi. Metsästäjäliitto vaatii, että sudenmetsästystä jatketaan myös ensi vuonna, jotta susikanta pysyy hallinnassa. Lisää tietoa sivulta http://www.metsastajaliitto.fi ja http://www.luke.fi. Tietoa löytyy myös Metsästäjäliiton Facebook-sivuilta.

EU MUUTTAA ASELAKEJA
EU:n parlamentti ja neuvosto hiovat parhaillaan kantaansa tuliasedirektiiviin eli EU:n aselakiin. Metsästäjäliitto vaikuttaa asian käsittelyyn sekä kotimaassa että Brysselissä. Suomen hallitus on kuunnellut metsästäjiä hyvin tässä asiassa, mutta Suomi ei kykene yksin muuttamaan direktiiviesityksen linjauksia, sillä päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Ongelmallisia kohtia ovat mm. suunnitellut alle 18-vuotiaiden aselupakielto, aselupien määräaikaisuus, lääketieteellinen testaus, äänenvaimentimien luvanvaraisuus sekä puoliautomaattiaseiden liialliset rajoitukset. On syytä toivoa, että kaikissa näissä asioissa saadaan aikaan metsästäjiä tyydyttävä ratkaisu, mutta varmaa se ei ole. Asiasta löytyy lisää tietoa Metsästäjäliiton sivuilta http://www.metsastajaliitto.fi

OSALLISTU PÖNTTÖTALKOISIIN
Yle on julkistanut kampanjan Miljoona linnunpönttöä. Metsästysseurat ja yksittäiset metsästäjät ovat perinteisesti laittaneet vuosittain kymmeniä tuhansia linnunpönttöjä metsiin. Jokaisen on syytä käydä ilmoittamassa omat linnunpönttönsä Ylen nettisivuilla, jotta kaikki saadaan mukaan laskuihin. Vaikka kisa on leikkimielinen, se on hyvin tärkeä. Linnut kiittävät! Ylen kampanjasivu on http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa

MEGAMETSO KUTSUU
Metsästäjäliitto järjestää ensi kesänä ensimmäisen valtakunnallisen MegaMetso-leirin nuorille. Leiri järjestetään Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa puolustusvoimien harjoitus- ja ampuma-alueella.
Nyt kannattaa kannustaa 14-17-vuotiaita nuoria metsästäjänalkuja osallistumaan leirille. Luvassa on monipuolista ohjelmaa mielenkiintoisista ammunnoista houkuttelupyynnin ja jousimetsästyksen opetukseen. Leiri tarjoaa mukavaa yhdessäoloa jokaiselle luonnosta ja metsästyksestä kiinnostuneelle. Ilmoittautumisohjeet löytyvät sivulta http://www.metsastajaliitto.fi/megametsoleiri

RIISTAPELTOJA KUNNOSTAMAAN
Kevät on myös riistapeltojen kunnostamisen aikaa. Varaa nyt riistasiemenet suoraan metsästäjän omasta kaupasta Eräkontista. Eräkontti on Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama erätarvikeliike, joka palvelee aktiivimetsästäjiä ja metsästysseuroja sekä riistanhoitoyhdistyksiä nopeasti ja tehokkaasti. http://www.erakontti.fi