LUKE; Pantasusien paikannustiedot jälleen nettiin

Posted on Posted in Yleinen

Pantasusien paikannustiedot jälleen nettiin

Luonnonvarakeskus
Julkaistu 16.08.2016 10:06

Pantasusien paikannustiedot näkyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa jälleen 19. elokuuta alkaen. Palvelulla pyritään vähentämään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.
Riistahavainnot.fi-palvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan Suomi on jaettu 5 x 5 kilometrin ruutuihin. Palvelussa esitetään, missä ruudussa pannoitettu susi on ollut viimeisimmän paikannuksen mukaan. Paikannuspalvelu suljetaan viimeistään maaliskuun alussa suden lisääntymisajan alkaessa.

Palvelussa näkyvät Luken pannoittamien seitsemän, vielä toimivaa pantaa kantavan suden paikannustiedot. Yksi susista on pannoitettu helmikuussa 2015 ja loput kuusi maaliskuussa 2016. Pannoitetut sudet ovat tällä hetkellä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa.  Ainoastaan yksi toimivista pannoista on laumaa johtavan naaraan kaulassa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rajamailla, loput pannat ovat nuorilla, vaeltamisiässä olevilla susilla.

Tavoitteena on, että kunkin suden paikannushavainnot päivittyvät palveluun seitsemän tunnin välein. Tämä edellyttää, että eläin on paikannushetkellä riittävän avoimessa maastossa, jossa paikannus onnistuu. Lisäksi eläimen tulee olla GSM-kuuluvuusalueella, jotta panta pystyy lähettämään paikannustiedot. Palvelussa kerrotaan, mikäli paikannus on yli kaksi viikkoa vanha.

Pantasusien paikannustietojen lisäksi sivustolla esitetään suurpetoyhteyshenkilöiden ilmoittamat suurpetohavainnot viimeisten kahden kuukauden ajalta. Lisäksi palvelussa voi tarkastella aiempina vuosina pannoitettujen susien reviirejä ja susien DNA-analyyseista saatuja tietoja.

Riistahavainnot.fi toimii myös mobiililaitteilla.

= = = = =
Yhteyshenkilöt

Tutkija Samuli Heikkinen, puh. 0295327873, etunimi.sukunimi@luke.fi

Suunnittelija Sanna Kokko, puh. 0295327204, etunimi.sukunimi@luke.fi