VAHINKOLINTUJEN METSÄSTYS

Posted on Posted in Yleinen
POIKKEUSLUVAT VAHINKOLINTUJEN METSÄSTYKSEEN 2020
 
Metsästysseura Teljo ry:llä on jo viime vuonna saatu poikkeuslupa Anttilan tilan maille.
Siitä tietoa tiedostossa VAHINKOLINNUT_ANTTILA_2020
 
Tänä keväänä saimme pitkällisten selvitysten jälkeen poikkeusluvan myös eräille muille seuramme alueille.
Alueet on jaettu kahteen osaan, koska osaa lintulajeista saa metsästää vain pienemmällä alueella.
Näistä tietoa tiedostoissa VAHINKOLINNUT_MUUT_2020 ja VAHINKOLINNUT_VARIS_2020.
 
Tiedostoista selviää metsästettävät lajit, metsästyksen ajankohta sekä saalismäärät. Mukana myös karttaliitteet sallituista alueista.
Saalisilmoitukset on tehtävä oma.riistaan. Jokaisen on siis itse huolehdittava ilmoituksesta.
 
Luvat ovat tosiaan olleet vaikeasti saatavissa, joten toivottavasti ne tulee myös käytettyä ja täytettyä.
 
Terveisin Jari