Yleistä

RIISTANHOITO

Riistanhoitotyössä on pääpaino ollut oma-aloitteisella toiminnalla.

RIISTALASKENTA

Riistakolmiolaskenta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja talvella.

VIERASLUVAT

Seuran jäsenillä on mahdollisuus kutsua vieraita metsälle. Vierasmaksut ovat seuraavat:
5 €/päivä, 15 €/kausi, kaksi vierasta per isäntä kerrallaan.

TIEDOTUS- JA YHTEISTOIMINTA

Tiedotus jäsenistölle on hoidettu seurakirjeiden avulla muutama kerta vuodessa. Jatkossa on tarkoitus myös tiedottaminen hoitaa pitkälti digitaalisesti.